Familjen Brunnströms vandringspris.
 
 
Länkar:

Regler för vandringspriset
Pristagare av vandringspriset

Pristagare 2017
Urban Rosdal  363 poäng

ÖSC-pistol
Pistolsektionen 
Österåkers skyttecenter


 Össeby PKAnita & Gösta instiftade priset 1980
i dåvarande pistolklubben
Össeby PK
belägen på Lilla Benhamra.
Priset är av karaktären
ständigt vandringspris!

När Össeby PK lämnade Lilla Benhamra,
och uphörde som klubb,
önskade fd. ÖPKare att priset skulle fortsätta
i ny klubbregi.
Pistolsektionen
tog då över tävlingen och priset

inom
Österåkers skyttecenter.


 
Fotolänkar:
Bilder från tävlingar
2015   
2016    
 
Till familjesidan

Gösta har egenhändigt tillverkat priset!

 


 


©  Gösta Brunnström 2016 

gosta(kanelbulle)brunnstrom.eu

0766311313

 
    Uppdaterad 2018-01-08